DUCATI_S 6 A

  • 3G3A0794
  • 3G3A0793
  • 3G3A0795
  • s7
  جنس زیره: ترمو
  جنس رویه: چرم(میلینگ)
  جنس داخل : چرم(بزی)
  سایزبندی: 40_44
  رنگ ها: تمامی رنگ ها
DUCATI_S 6 A