انواع زیره کفش

انواع زیره کفش

زیره پی یو (پلی یورتان)pu

وزن: کم، یک جفت معادل یک لنگه کفش
عایق حرارتی: حرارت زمین به پا انتقال داده نمی شود.
امکان سایش: کم، عمدتا سایش در وزن های بالای ۱۰۰ کیلوگرم اتفاق می افتد.
امکان شکستن: ۱۰%
قدرت اصطکاک: متوسط

نوع مواد: نرم

زیره ترمو termo

وزن: متوسط

عایق حرارتی: حرارت زمین به پا انتقال داده نمی شود.

امکان سایش: ندارد
امکان شکستن: ندارد
قدرت اصطکاک: بالا، امکان لیز خوردن ندارد. (روی بنزین بسیار لیز است)

نوع مواد: عمدتا مصرفی زمستان و نرم  می باشد.

زیره لاستیک

وزن: بالا

عایق حرارتی: متوسط
امکان سایش: ندارد، در وزنهای بالا امکان له شدن زیره دارد.

امکان شکستن: ندارد
قدرت اصطکاک: بالاترین قدرت اصطکاک در زیره ها

نوع مواد: عمدتا مصرفی زمستان، رو به سفت بودن و بوی لاستیک ماشین را می دهد.

زیره EVA

وزن: کمترین در بین سایر زیره ها

عایق حرارتی: حرارت زمین به پا انتقال داده نمی شود.

امکان سایش: متوسط
امکان شکستن: ندارد
قدرت اصطکاک: متوسط

نوع مواد: فوق العاده نرم  که در وزن های بالای ۱۰۰ کیلوگرم باعث له شدن زیره و کم شدن ارتفاع زیره می شود و عمدتا مصرفی در تابستان می باشد.

زیره تی پی یو T-PU

وزن: پایین

عایق حرارتی: بالا

امکان سایش: ندارد

امکان شکستن: ندارد

قدرت اصطکاک: بالا

نوع مواد: ترکیبی از مواد پی یو و مواد ترمو می باشد.